ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 16474

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor Weterynaryjny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Pełna nazwa biura w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół ds Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Data udostępnienia: 2017-10-11

Ogłoszono dnia: 2017-10-11 przez E.Kowal

Termin składania dokumentów: 2017-10-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: 16474

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
znajomosć programów Windows Office

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie ochrony zwierząt.
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności "cross-compliance".
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie zdrowia zwierzat przeznaczonych do rozrodu oraz jakością materiału biologicznego.
Nadzór nad prowadzeniem przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii rejestrów podmiotów prowadzacych działalność nadzorowaną.
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie przeorowadzania kontroli weterynaryjnytch w handlu i wwozie zwierzat oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu.
Prowadzenie sprawozdawczości i analiz w/w zakresie.
Prowadzenie szkoleń dla Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

komputer, 
wyjazdy służbowe.

V. Wymagane dokumenty:

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-21 15:00:00
c. Miejsce:
Dokumenty należy złożyć do: 21.10.2017
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
65-306 Zielona Góra 
ul. Botaniczna 14

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
- Informacje dodatkowe pod nr telefonu 68-4537303. 

- Zatrudnienie od stycznia 2018 r.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu