Dostawa przyrządów optycznych - (09.11... - Rozstrzygnięte (archiwum ze starego BIP) - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Rozstrzygnięte (archiwum ze starego BIP)

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Dostawa przyrządów optycznych - (09.11.2007r.)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2007-11-09 16:20:27 Informacja ogłoszona dnia 2007-11-09 16:26:26 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyjaśnienie treści SIWZ

WIW/ZAG/3231/PN/13/07
Zielona Góra, 2007-11-13

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIW/ZAG/3231/PN/13/07. Nazwa zadania: „ Dostawa przyrządów optycznych”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie: \"Czy dopuszcza się dołączenie do oferty oryginalnych prospektów oferowanego wyposażenia w języku angielskim?\"

Odpowiedź: Tak

 

Do wiadomości: - wszyscy uczestnicy

 

Kierownik Zamawiającego

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ


WIW/ZAG/3231/PN/13/07
Zielona Góra, 2007-11-14

WYJAŚNIENIA I MODYDFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIW/ZAG/3231/PN/13/07. Nazwa zadania: „ Dostawa przyrządów optycznych”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące ZADANIA NR 2 w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

-Pytanie I Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie obiektywów o długości fokalnej 45mm?

Odpowiedź - NIE

-Pytanie II Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie łatwego dostępu do wymiany żarówki z tyłu statywu w kształcie litery Y, bez konieczności jego przekręcania zamiast od frontu?

Odpowiedź - NIE

- Pytanie III Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie obiektywów Plan Achromat 10x NA 0,25 WD 10,5mm PH1 w miejsce obiektywu Plan Achromat DL 10xA N.A. 0.25, W.D. 7.0mm, Ph1; Plan Achromat 20x NA 0,4 WD 1,2mm Ph1 w miejsce Plan Achromat LWD DL 20xA N.A. 0.40, W.D. 3.9mm, Ph1; Plan Achromat 40x NA 0,65 WD 0,6mm PH2 w miejsce Plan Achromat DL 40xA N.A. 0.65, W.D. 0.65mm, Ph2; Plan Achromat 100xOil Na 1,25 WD 0,15 mm PH3 w miejsce Plan Achromat DL 100xOil A N.A. 1.25, W.D. 0.23mm, Ph3?

Odpowiedź - NIE

- Pytanie IV Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kondensora karuzelowego 5 pozycyjnego w miejsce 6 pozycyjnego?

Odpowiedź - NIE

-Pytanie V Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stolika z mechaniczną blokadą położenia stolika w płaszczyźnie ogniskowania w miejsce stolika z mechanizmem automatycznego powrotu do płaszczyzny ostrości?

Odpowiedź - NIE 

- Pytanie VI Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości: w SIWZ wyszczególnione są 3 zadania, natomiast jako załączniki dodane są warunki graniczne dla 2 mikroskopów, do których zadań są one przypisane? Prosimy również o podanie warunków granicznych dla pozostałego zadania.

Odpowiedź - ZADANIE NR 2 - Mikroskop świetlny oraz ZADANIE NR 3 - Mikroskop świetlny są identyczne co do wymagań technicznych, różnica polega na miejscu dostawy.

 

Modyfikacja Załącznika nr 1 do SIWZ

Zdanie „Zadanie Nr 2 - Mikroskop świetlny”

Zastępuje się „Zadanie Nr 2 i 3- Mikroskop świetlny”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIW/ZAG/3231/PN/13/07
Zielona Góra, 2007-11-20

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIW/ZAG/3231/pn/13/07. Nazwa zadania: Dostawa przyrządów optycznych

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców
---------------------------------------------------------------------------

ZADANIE Nr 1

PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. Jawna
ul. Arkuszowa 60,
01-934 Warszawa
Cena ofertowa brutto wyniosła 99510,00 zł,
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
W załączeniu ocena oferty (druk Zp-21 oraz Zp-12)

ZADANIE Nr 2

PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. Jawna
ul. Arkuszowa 60,
01-934 Warszawa
Cena ofertowa brutto wyniosła 15874,52 zł,
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
W załączeniu ocena oferty (druk Zp-21 oraz Zp-12)

ZADANIE Nr 3

PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. Jawna
ul. Arkuszowa 60,
01-934 Warszawa

Cena ofertowa brutto wyniosła 15874,52 zł,
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
W załączeniu ocena oferty (druk Zp-21 oraz Zp-12)

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 29.11.2007r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

1.

PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. Jawna
ul. Arkuszowa 60,
01-934 Warszawa

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI \"Środki ochrony prawnej\".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Załączniki:

1. Zbiorcze zestawienie ofert,
2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

 

Kierownik Zamawiającego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Semeńczuk Data wytworzenia informacji: 2007-11-09 16:20:27
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2007-11-09 16:20:27
Wprowadził informację do BIP: Data udostępnienia informacji: 2007-11-09 16:26:26
Osoba, która zmieniła informację: Data ostatniej zmiany: 2008-12-23 13:33:39
Artykuł był wyświetlony: 913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu