Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Finansowanie: WIW

Nr TED: 2022/S 172-486485

Termin składania ofert / wniosków: 2022-10-04 08:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-10-04 08:30:00

Miejsce złożenia oferty: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Ogłoszono dnia: 2022-09-07 przez

Załączniki