ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-20 07:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz prób do badań laboratoryjnych II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 251.6 KiB)
 • SWZ - wersja dostepna (PDF, 388.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Zal nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia (DOC, 128 KiB)
 • Zal nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 112.5 KiB)
 • Zal nr 3 do SWZ - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 48 KiB)
 • Zal nr 4 do SWZ - Oswiadczenie o spelnianiu warunkow (DOC, 36 KiB)
 • Zal nr 5 do SWZ - Zobowiazanie podmiotu trzeciego (DOC, 38 KiB)
 • Zal nr 6 do SWZ - Wykaz wykonanych uslug (DOC, 40.5 KiB)
 • Zal nr 7 do SWZ projektowane postanowienia umowy (DOC, 196.5 KiB)
 • zal nr 8 do SWZ - instrukcja miniportal (PDF, 3 MiB)
 • Zal nr 9 do SWZ - RODO (PDF, 79.2 KiB)
 • Zal nr 10 - ID postepowania (PDF, 67.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (wersja dostępna) (PDF, 140.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 60.2 KiB)
 • Informacja o maksymalnej kwocie jaką Wykonawca zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (wersja dostępna) (PDF, 117.7 KiB)
 • Informacja o maksymalnej kwocie jaką Wykonawca zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 49.4 KiB)
 • Informacja o tresci zlozonych ofert - wersja dostepna (PDF, 150.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 109.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 266.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wersja dostepna (PDF, 172.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty jako drugiej sposrod pozostalych ofert (PDF, 266.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty jako drugiej sposrod pozostalych ofert (wersja dostepna) (PDF, 172.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 91.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz prób do badań laboratoryjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Zał nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 14.01 (DOC, 136.5 KiB)
 • Zał nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 77 KiB)
 • Zał nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 46.5 KiB)
 • Zał nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 40 KiB)
 • Zał nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOC, 42 KiB)
 • Zał nr 6 do SWZ - Wykaz wykonanych usług (DOC, 39.5 KiB)
 • Zał nr 7 do SWZ projektowane postanowienia umowy 14.01.22 (DOC, 220 KiB)
 • zał nr 8 do SWZ - instrukcja miniportal (PDF, 3 MiB)
 • Zał nr 9 do SWZ - RODO (DOCX, 17.1 KiB)
 • Zał nr 10 Link do postępowania i ID postępowania (DOCX, 12.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 92.9 KiB)
 • odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 86.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 166 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką wykonawca zamierza przeznaczyc na zamówienie (PDF, 47.4 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką wykonawca zamierza przeznaczyć na zamówienie (wersja dostępna) (PDF, 117.6 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 98.7 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (wersja dostępna) (PDF, 151.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 184.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (wersja dostępna) (PDF, 157.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2017-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa odczynników do pożywek mikrobiologicznych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 346.4 KiB)
 • Załączniki (7Z, 956.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 404.4 KiB)