ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: -Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Administrator w Dziale ds. Gospodarczych

Miejsce pracy: Pełna nazwa biura w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: WIW

Data udostępnienia: 2020-11-13

Ogłoszono dnia: 2020-11-13

Termin składania dokumentów: 2020-11-19 00:00:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie średnie.
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, Power Point.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość języków obcych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań:
 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym udział w pracach komisji przetargowej.
 2. Sporządzanie planu zamówień publicznych.
 3. Dbanie o majątek Inspektoratu, w szczególności o jego właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie, przekazanie do wykorzystania właściwym osobom i pracownikom
 4. Zapewnienie pracownikom Inspektoratu niezbędnego sprzętu, aparatury, materiałów i odczynników, narzędzi informatycznych i środków łączności.
 5. Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką i udostepnieniem pracownikom taboru samochodowego będącego właścnością Inspektoratu
 6. Tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących części planów Inspektoratu
 7. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań działu
 8. Prowadzenie dokumentacji spraw administracyjnych zgodnie z zakresem czynności
 9. Prowadzenie rejestru umów oraz ich analiza
 10. Opisywanie faktur w zakresie zadań działu.
 11. Przygotowanie projektów pism w zakresie zadań działu
 12. Przygotowanie pism, odpowiedzi oraz decyzji w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej oraz wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego, w zakresie należącym do zespołu.
 13. Prowadzenie rejestru ubezpieczeń samochodów, budynków oraz prowadzenia rejestru protokołów pokontrolnych urządzeń laboratoryjnych, informatycznych oraz budynków.
 14. Przestrzeganie ustalonych przez producenta i/lub serwisanta pojazdu terminów wykonania obsługi technicznej, przeglądów i wymiany olejów i płynów, stosując przy tym ich właściwe rodzaje zalecane przez producenta i/ lub serwisanta tego pojazdu.
 15. Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej maszyn i urządzeń biurowych.
 16. Zaopatrywanie pracowników w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne i robocze.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki pracy
 • Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie związana z obsługą pracowników urzędu oraz klienta zewnętrznego (częste kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe).
 • Wyjazdy służbowe.
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
 • Praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi.
 • Budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do osób poruszających na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy
 • Praca poza ustalonymi godzinami.
 • Wyjazdy służbowe na terenie województwa i kraju.
 • Odporność na stres.

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o znajomości obsługi komputera.
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
Dokumenty dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie dodatkowych uprawnień

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-11-19 00:00:00
b. Sposób:
 • Dokumenty należy złożyć do: 19.11.2020 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
c. Miejsce:
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Botaniczna 14
  65-306 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

WSZYSTKIE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE
W OGŁOSZENIU MUSZĄ BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE POD RYGOREM ODRZUCENIA OFERTY.
 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
68/453-73-03
Administratorem danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Zielonej Górze, przy ul. Botanicznej 14. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane osobowe podawane są dobrowolnie. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A.Jasinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-13 10:05:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-13 10:05:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-04 11:43:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony