ˆ

Rozstrzygnięte (archiwum ze starego BIP)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dostawa sprzętu pomocniczego do prowadzenia badań laboratoryjnych. - (17.11.2007r.)

Informacja ogłoszona dnia 2007-11-17 12:38:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

WIW/ZAG/3231/PN/14/07
Zielona Góra, 2007-11-20

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIW/ZAG/3231/PN/14/07. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu pomocniczego do prowadzenia badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy : Zadanie 2 – Łaźnia wodna

1. PYTANIE:
„Czy zakres temperatury optymalnej podany przez Zamawiającego to od 0 °C do 95 °C?
Czy jest ta błąd edytorski Zamawiającego i powinno być od 20 °C do 95 °C?”

ODPOWIEDŹ:
Zakres temperatury podany przez zamawiającego: 0º do 95°C jest błędem edytorskim, zapis ulega zmianie na:

„3. Zakres temperatury optymalny od 20 0C do 95 0C oraz możliwość szybkiego nastawienia temperatury wrzenia”

 

2. PYTANIE:
„Czy łaźnia wodna ma być wyposażona w pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej jak całość aparatu? Czy wersja bez pokrywy?”

ODPOWIEDŹ:
Łaźnia wodna ma być wyposażona w pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej.

 

Dotyczy : Zadanie nr 4 – Autoklaw z oprogramowaniem – pkt 12

1. PYTANIE:
„Czy Zamawiający wymaga, aby każdy autoklaw był wyposażony zarówno w kosz druciany, jak i kosz druciany z pełnym dnem i kołnierzem, który chroni komorę autoklawu przed zabrudzeniem, czy też wystarczające jest zaoferowanie dwóch koszy drucianych?”

ODPOWIEDŹ:
Każdy z autoklawów powinien być wyposażony w 2 kosze druciane.

 

2. PYTANIE:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby autoklawy mogły być zasilane prądem trójfazowym przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poboru mocy do 5 kW?”

ODPOWIEDŹ:
Autoklawy modą być zasilanie prądem trójfazowym z zachowaniem niskiego poboru mocy.

 

3. PYTANIE:
„Co Zamawiający ma na myśli wikt. 5 opisu parametrów do zadania nr 4; Czy chodzi o zdalne sterowanie mechanizmem zamykania za pomocą np. przycisku, czy automatyczne regulowanie po ręcznym zamknięciu pokrywy itp.?”

ODPOWIEDŹ:
Chodzi o automatyczne ryglowanie po ręcznym zamknięciu pokrywy.

 

ZADANIE 5 - Autoklaw laboratoryjny pionowy - szt. 2

Wystąpiła omyłka edytorska, co do wymiarów autoklawu, w siwz podano: „4. Wymiary zewnętrzne nie większe niż [szer./wys./głęb.] 600 x 980 x 560 mm,”

Powinno być

„4. Wymiary zewnętrzne nie większe niż [szer./wys./głęb.] 480 x 980 x 640 mm,”

w związku z powyższym iż zapisy SIWZ ulegają zmianie przedłuża się termin składania ofert do dnia 2007-11-28 do godziny 09:00 oraz otwarcia ofert do dnia 2007-11-28 o godzinie 09:15.

 

Do wiadomości: - wszyscy uczestnicy

 

Kierownik Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WIW/ZAG/3231/PN/14/07
Zielona Góra, 2007-11-22

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIW/ZAG/3231/PN/14/07. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu pomocniczego do prowadzenia badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy : Zadanie 6 – SUSZARKA LABORATORYJNA

PYTANIA:

 1. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie pracujące w zakresie temperatur od +70°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C lub w zakresie od 50°C do 220°C? 
 2. Czy Zamawiający przedłuży termin dostawy do 6-8 tygodni? 
 3. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych: (szer. x głęb. x wys.) 790 x 675 x 670? 
 4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie walidacji przez serwis oferenta w obecności Zamawiającego (lub przed dostarczeniem sprzętu) w siedzibie oferenta? 
 5. Czy autoryzacja producenta udzielona wykonawcy na świadczenie usług gwarancyjnych ma być poświadczona pisemnie przez producenta i załączona do oferty?

ODPOWIEDZI:

 1. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 
 2. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 
 3. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 
 4. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 
 5. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Dotyczy : Zadanie nr 7 i 8 SUSZARKA LABORATORYJNA

PYTANIA:

 1. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności 234 litra w zadaniu nr 7?
 2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie walidacji przez serwis oferenta w obecności Zamawiającego (lub przed dostarczeniem sprzętu) w siedzibie oferenta?
 3. Czy autoryzacja producenta udzielona wykonawcy na świadczenie usług gwarancyjnych ma być poświadczona pisemnie przez producenta i załączona do oferty?
 4. Czy Zamawiający dopuszcza termin dostawy od 6 do 8 tygodni?

ODPOWIEDŹ:

 1. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
 2. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
 3. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 
 4. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Dotyczy : Zadanie nr 11 - INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY Z MOŻLIWOŚCIĄ CHŁODZENIA

PYTANIA:

 1. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności 110 litrów?
 2. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie temperatury: od -10°C do +80°C?
 3. Czy Zamawiający dopuszcza inkubator z chłodzeniem o jednorodności temperatury: ±0,5°C?
 4. Czy Zamawiający może wyjaśnić dlaczego wybrał opisany w SIWZ konkrety system chłodzący oraz rodzaj chłodziwa, skoro i tak każdy oferent musi dostarczyć urządzenie o odpowiednich parametrach temperaturowych?
 5. Czy Zamawiający dopuszcza inny rodzaj chłodziwa niż to opisane w SIWZ?

ODPOWIEDZI:

 1. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 
 2. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
 3. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 
 4. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
 5. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Dotyczy : Zadanie nr 12 - NKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA

PYTANIA:

 1. Czy opisane w tym zadaniu urządzenie winno posiadać układ chłodzący, pozwalający na utrzymanie tak niskiej temperatury w komorze inkubatora?
 2. Czy Zamawiający dopuszcza cieplarkę. o zakresie temperatur od +5C powyżej temperatury otoczenia do 80C? 
 3. Czy Zamawiający dopuszcza inkubator z chłodzeniem o pojemności 110 litrów?

ODPOWIEDZI:

 1. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 
 2. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 
 3. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Dotyczy: Zadanie nr 13 – CIEPLARKA

PYTANIE:

 1. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie temperatur od +5C powyżej temp. otoczenia do 75C?

ODPOWIEDŹ:

 1. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Dotyczy : Zadanie nr 16 – KOMORA Z LAMINARNYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA

PYTANIA:

 1. Czy Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z przesuwaną ręcznie (góra - dół) szybą przednią? Takie rozwiązanie jest wygodniejsze i pewniejsze dla użytkownika- nie ma ryzyka zablokowania szyby frontowej jak w przypadku np. awarii systemu elektrycznego przesuwania szyby przedniej. 
 2. Czy Zamawiający (podobnie jak w przypadku innych, znacznie tańszych urządzeń) wymaga, aby oferent dostarczył pisemne oświadczenie producenta o autoryzacji serwisu? Czy owa autoryzacja winna być załączona do oferty?

ODPOWIEDZI:

 1. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
 2. NIE zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Do wiadomości: - wszyscy uczestnicy

 

Kierownik Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


WIW/ZAG/3231/PN/14/07
Zielona Góra, 2007-11-23

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIW/ZAG/3231/PN/14/07. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu pomocniczego do prowadzenia badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy: ZADANIE NR 6

PYTANIE:

 1. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie pracujące w zakresie temperatur od +70°C do +250°C lub w zakresie od 50°C do 250°C?

ODPOWIEDŹ:

 1. Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w SIWZ

Dotyczy: ZADANIE NR 11

PYTANIA:

 1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o innej (większej) mocy niż 460W?
 2. Czy Zamawiający dopuszcza parametry temperaturowe (jednorodność temp., czas nagrzewania i czas chłodzenia) inne niż opisane w SIWZ i charakterystyczne tylko dla cieplarki z chłodzeniem BINDER?
 3. Czy Zamawiający dopuszcza zegar w zakresie od 1 minuty do 100 godzin? 
 4. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w łącze RS232 z dołączonym komputerowym programem nadzorującym?

ODPOWIEDZI:

 1. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w SIWZ
 2. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w SIWZ
 3. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w SIWZ
 4. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w SIWZ

Dotyczy: ZADANIE NR 13

PYTANIA:

 1. --
 2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pomiaru rozkładu temperatur przez autoryzowany serwis oferenta w obecności Zamawiającego i przy użyciu wzorcowanych urządzeń pomiarowych? 
 3. Czy Zamawiający może wyjaśnić jakie oprogramowanie komputerowe ma na uwadze? Czy chodzi o program monitorujący temperaturę cieplarek? 
 4. Czy Zamawiający wymaga, aby stelaż i półki w komorze cieplarki montowane były bez użycia śrub i innych elementów złącznych (aby były łatwo wyjmowane)? 
 5. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana cieplarka posiadała tzw. zegar zwłoczny, tzn. liczący czas inkubacji od momentu osiągnięcia zadanej temperatury? 
 6. Czy Zamawiający wymaga, aby stabilność temperaturowa w oferowanej cieplarce nie była gorsza aniżeli ±0,5° w 37°C C?
 7. Czy Zamawiający może określić w ile pólek ma być wyposażona cieplarka?
 8. Czy Zamawiający wymaga cieplarki z naturalnym czy wymuszonym obiegiem powietrza?

ODPOWIEDZI:

 1. --
 2. Zamawiający podtrzymuje wymóg zapisany w SIWZ
 3. Zamawiający oczekuje oprogramowania komputerowego umożliwiający pełne sterowanie aparatami z pozycji PC – umożliwiające za proca jednego oprogramowania sterowanie min do 8 cieplarek. Pozwalające na pełna kontrolę temperatury, czasu możliwość nastawiania programów inkubacji i archiwizacja danych.
 4. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, nie precyzuje sposobu montażu półek. 
 5. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 
 6. Zamawiający oczekuje czasowych odchyłek temperatury w 370C nie gorszych niż +/- 0,50C 
 7. Min 2 szt. półek w każdej cieplarce
 8. Zamawiający oczekuje cieplarek z naturalnym obiegiem powietrza

Dotyczy: ZADANIA NR 16 i 17

PYTANIA:

 1. Czy Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z pełnymi ścianami bocznymi, co po¬zwala operatorowi znacznie bardziej skupić się na wykonywanej w komorze pracy? 
 2. Czy Zamawiający wymaga, aby gniazda elektryczne zamontowane były na tylnej ścianie komory? 
 3. Czy Zamawiający wymaga, aby pochyły filtr główny w komorze zamontowany był tak, aby tworzył kąt prosty z przednią szybą?
 4. Czy Zamawiający wymaga, aby panel sterowania komory dostępny był dla operatora także z pozycji siedzącej? 
 5. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej bez możliwości blokowania jej hasłem? 
 6. Czy Zamawiający wymaga, aby po wniesieniu i ustawieniu komory we wskazanym miejscu, autoryzowany serwis dokonał walidacji komory?
 7. Czy Zamawiający wymaga, załączenia do oferty kopi CE? 
 8. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana komora laminarna posiadała certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydany przez niezależny ośrodek certyfikujący? 
 9. Czy Zamawiający dopuszcza przesuwaną ręcznie szybę przednią? 
 10. Czy szyba w oferowanej komory powinna być odchylona od pionu o co najmniej 10°, zapewniając w ten sposób najbardziej ergonomiczną pozycję operatora przy urządzeniu?

ODPOWIEDZI:

 1. Zamawiający podtrzymuje wymóg zapisany w SIWZ 
 2. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i wymaga 2 gniazd elektrycznych w komorze 
 3. Zamawiający nie narzuca wymogów konstrukcyjnych w sposobie montażu filtrów w komorach laminarnych. Zamawiający oczekuje aparatów o parametrach zapewniających odpowiednią klasę czystości opisaną w SIWZ i spełniających normy II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego. 
 4. Zamawiający nie narzuca Oferentom, wymogów konstrukcyjnych komory w tym zakresie. 
 5. Zamawiający podtrzymuje wymóg zapisany w SIWZ. Komora z możliwością zablokowania hasłem.
 6. Zamawiający podtrzymuje wymóg zapisany w SIWZ. Instalacja i próbne przetestowanie urządzenia.
 7. Zamawiający podtrzymuje wymóg zapisany w SIWZ. Sprzęt musi być oznaczony znakiem CE, nie wymaga dołączenia do oferty kopii CE. 
 8. Zamawiający oczekuje aby komora spełniała wymogi normy PN- EN 12 469 poświadczone deklaracją producenta. 
 9. Zamawiający podtrzymuje wymóg zapisany w SIWZ. Komora z elektrycznie podnoszoną szyba góra/ dół
 10. Zamawiający podtrzymuje wymóg zapisany w SIWZ

Dotyczy: ZADANIE NR 18

PYTANIA:

 1. Czy Zamawiający może sprecyzować ile mikropłytek w ciągu jednego cyklu zamierza wytrząsać?
 2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch różnych urządzeń spełniających razem wszystkie opisane w SIWZ funkcje?

ODPOWIEDZI:

 1. Zamawiający wyjaśnia, że w ciągu jednego cyklu zamierza wytrząsać 1 mikropłytkę. 
 2. NIE

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

 

Kierownik Zamawiającego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIW/ZAG/3231/PN/14/07
Zielona Góra, 2007- 12 – 03

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIW/ZAG/3231/PN/14/07. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu pomocniczego do prowadzenia badań laboratoryjnych.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców
---------------------------------------------------------------------------

1. CZĘŚĆ Nr: 1 - PIEC DO SPALAŃ.

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera
36 60-952 Poznań

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną

2. CZĘŚĆ Nr: 2 - ŁAŹNIA WODNA.

DONSERV
ul. Globusowa 38
02-436 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

3. CZĘŚĆ Nr: 3 - ŁAŹNIA WODNA.

DONSERV
ul. Globusowa 38
02-436 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

4. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: AUTOKLAW Z OPROGRAMOWANIEM.

CHEMINST POLSKA
ul. Olszewskiego 7
51-642 Wrocław

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

5. CZĘŚĆ Nr: 5 - AUTOKLAW LABORATORYJNY PIONOWY.

DONSERV
ul. Globusowa 38
02-436 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

6. CZĘŚĆ Nr: 6 - SUSZARKA LABORATORYJNA.

SPECTRO-LAB
Al. 3 –go Maja 2
00-391
Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

7. CZĘŚĆ Nr: 7 - SUSZARKA LABORATORYJNA.

SPECTRO-LAB
Al. 3 –go Maja 2
00-391
Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

8. CZĘŚĆ Nr: 8 - SUSZARKA LABORATORYJNA.

SPECTRO-LAB
Al. 3 –go Maja 2
00-391
Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

9. CZĘŚĆ Nr: 9 - ZMYWARKA LABORATORYJNA Z DEMINERALIZATOREM.

DONSERV
ul. Globusowa 38
02-436 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

10. CZĘŚĆ Nr: 10 - ZMYWARKA LABORATORYJNA Z DEMINERALIZATOREM.

DONSERV
ul. Globusowa 38
02-436 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

11. CZĘŚĆ Nr: 11 - INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY Z MOŻLIWOŚCIĄ CHŁODZENIA.

Labart Sp. j.
ul. św. Antoniego 24
61-359 Poznań
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

12. CZĘŚĆ Nr: 12 - INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA.

MERCK Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

13. CZĘŚĆ Nr: 13 - CIEPLARKA.

DONSERV
ul. Globusowa 38
02-436 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

14. CZĘŚĆ Nr: 14 - ZESTAW DO WYKONYWANIA BADAŃ METODĄ OKAP.

Biuro Handlowo Techniczne ANIMAL TRADE Sp. z o.o.
ul. Poleczki 47
02-822 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

15. CZĘŚĆ Nr: 15 - SZAFA CHŁODNICZA

DONSERV
ul. Globusowa 38
02-436 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

16. CZĘŚĆ Nr: 16 - KOMORA Z LAMINARNYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA.

DONSERV
ul. Globusowa 38
02-436 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

17. CZĘŚĆ Nr: 17 - KOMORA Z LAMINARNYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA.

DONSERV
ul. Globusowa 38
02-436 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

18. CZĘŚĆ Nr: 18 - WYTRZĄSARKA LABORATORYJNA DO MIKROPŁYTEK.

UNIEWAŻNIONE na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1. – nie złożono żadnej oferty.

19. CZĘŚĆ Nr: 19 - PODGRZEWACZ BLOKOWY.

PROSPECTA Sp. z o.o.
ul. Barburki 8
04-511 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

20. CZĘŚĆ Nr: 20 - LICZNIK KOLONI BAKTERII.

P.H.U. ELIPSA Jarosław Litorowicz
ul. Grota-Roweckiego 4B
80-108 Gdańsk
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-12-14.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Biuro Handlowo -Techniczne ANIMAL TRADE Sp. z o.o.
  ul. Poleczki 47
  02-822 Warszawa
 2. MERAZET S.A.
  ul. J. Krauthofera 36
  60-952 Poznań
 3. LABO BAZA Zawielak i Wspólnicy sp. j.
  ul. Topolowa 5
  62-002 Jelonek 
 4. Labart Sp. j.
  ul. św. Antoniego 24
  61-359 Poznań 
 5. Hakmann s.c.
  ul. Suwalska 38/32
  03-252 Warszawa 
 6. CHEMINST POLSKA
  ul. Olszewskiego 7
  51-642 Wrocław 
 7. MERCK Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 178
  02-486 Warszawa 
 8. SPECTRO-LAB
  Al. 3 –go Maja 2
  00-391 Warszawa 
 9. PROSPECTA Sp. z o.o.
  ul. Barburki 8
  04-511 Warszawa 
 10. P.H.U. ELIPSA Jarosław Litorowicz
  ul. Grota-Roweckiego 4B
  80-108 Gdańsk 
 11. DONSERV
  ul. Globusowa 38
  02-436 Warszawa

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty :

Zadanie nr 17

5. Hakmann s.c.
ul. Suwalska 38/32
03-252 Warszawa

na podstawie art. 89.ust.1 pkt. 6 albowiem zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny.

Uzasadnienie

Oferent w swojej ofercie dot. zadania nr 17 błędnie zsumował kwotę netto oraz podatek VAT.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI \"Środki ochrony prawnej\".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Zp-12
Załącznik nr 2 – Zp-21

 

Kierownik Zamawiającego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


WIW/ZAG/3231/PN/14/07
Zielona Góra, 2007- 12 – 10

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIW/ZAG/3231/PN/14/07. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu pomocniczego do prowadzenia badań laboratoryjnych.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców
---------------------------------------------------------------------------

1. CZĘŚĆ Nr: 12 - INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA.

Labart Sp. j.
ul. św. Antoniego 24
61-359 Poznań

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniająca wymogi SIWZ z najniższą ceną.

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-12-19.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

2. MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36
60-952 Poznań

4. Labart Sp. j.
ul. św. Antoniego 24
61-359 Poznań

7. MERCK Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

Zadanie nr 12

MERCK Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa

na podstawie art. 89.ust. 1 pkt. 2 albowiem treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Uzasadnienie

Zamawiający w SIWZ w opisie zadania nr 12 wskazywał, że wymagany dla inkubatora mikrobiologicznego zakres temperatury roboczej w komorze wynosi: 9,9 – 99,9º C.
Model oferowany czyli BINDER BF 53 zgodnie z danymi podawanymi przez producenta posiada zakres temperatury od 5º C powyżej temperatury otoczenia do +100º C.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI \"Środki ochrony prawnej\".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

Załączniki :

Załącznik nr 1 - Zp-12 do zad.12

Załącznik nr 2 – Zp-21 do zad.12

 

Kierownik Zamawiającego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Semeńczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-17 11:51:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-17 12:38:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-23 13:34:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony