ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor Weterynaryjny

Miejsce pracy: Pełna nazwa biura w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół ds. Pasz i Utylizacji

Data udostępnienia: 2018-03-07

Ogłoszono dnia: 2018-03-07 przez admin

Termin składania dokumentów: 2018-03-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: 23548

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
Prawo jazdy kat. B
Znajomość obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie wytwarzania, obrotu i
stosowania pasz.
Nadzór nad wytwarzaniem i obrotem paszami leczniczymi.
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego.
Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zadań Zespołu.
Sprawdzanie prawidłowości przekazywania i przeysłania informacji w systemie TRACES, CELAB, RASFF oraz
programami informatycznymi Inspektoratu nad zgodnością danych zamieszczanych w programach ze
sprawozdawczością merytoryczną i finansową.
Prowadzenie innych czynności w zakresie zadań zespołu.

V. Wymagane dokumenty:

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia Prawa jazdy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-19 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć do: 19 marca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikacje niespełniające wymogów formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 68/ 453 73 03

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: admin Data wytworzenia informacji: 2018-03-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A.Putych Data wprowadzenia do BIP 2018-03-12 11:13:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-12 11:14:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-15 10:42:03
Artykuł był wyświetlony: 365 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze