ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Pełna nazwa biura w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół ds Administracyjnych

Data udostępnienia: 2017-03-20

Ogłoszono dnia: 2017-03-20 przez Admin

Termin składania dokumentów: 2017-03-31 00:00:00

Nr ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze NR 9435

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
znajmosć programów Windows Office
prawo jazdy kat B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Przygotowywanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego.
Prowadzenie spraw dotyczacych administrowania nieruchomościami i mieniem ruchomym Inspektoratu w celu utrzymania użyteczności obiektów oraz właściwego ich zabezpieczenia. .
Zapewnienie pracownikom Inspektoratu niezbędnego sprzętu, aparatury, materiałów i odczynników, narzędzi informatycznych i środków łaczności.
Zapewnienie pracownikom Inspektoratu środków transportu planując wykorzystanie pojazdów służbowych oraz planując i rozliczając pracę kierowców.
Prowadzenie dokumentacji spraw administracyjnych zgodnie z zakresem czynności.
Wykonywanie wymaganch prawem sprawozdań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

komputer

V. Wymagane dokumenty:

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-03-31 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2017
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
65-306 Zielona Góra 
ul. Botaniczna 14

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
-Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
- Wymagane dokumenty i oświadczenia prosimy złożyć zgodnie z formularzem aplikacyjnym podanym w procedurze naboru na stronie: www.bip.wet.zgora.pl. 
- Nabór jest prowadzony zgodnie z podaną procedurą. 
- Informacje dodatkowe pod nr telefonu 68-4537303. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Admin Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Admin Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 11:52:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 11:57:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-20 11:22:08
Artykuł był wyświetlony: 1712 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze