ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 29180

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Laborant

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Bohaterów Warszawy 4

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Higieny Weterynaryjnej

Data udostępnienia: 2018-06-25

Ogłoszono dnia: 2018-06-25 przez Admin

Termin składania dokumentów: 2018-07-05 15:00:00

Nr ogłoszenia: 29180

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: średnie
Umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
Znajomość programu Windows Office i Excel

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sporządzanie pożywek, praca z urządzeniami ciśnieniowymi-(autoklawy).
Sporządzanie wymaganych zapisów.
Sprawdzanie pożywek przy użyciu szczepów bakteryjnych.
Realizacja założeń systemu zarządzania.
Nadzorowanie i sprawdzanie wyposażenia pracowni.
Przekazywanie do utylizacji pozostałości po badaniach.
Utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w laboratorium
- komputer

V. Wymagane dokumenty:

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-05 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć do: 05 lipca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ul. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikacje niespełniające wymogów formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 68/ 453 73 03
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu