Główny Specjalista (archiwalna wersja informacji) - Szczegóły ogłoszenia - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 20031

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Specjalista

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół ds. organizacyjno - pracowniczych

Data udostępnienia: 2017-12-30

Ogłoszono dnia: 2017-12-30 przez A.Putych

Termin składania dokumentów: 2018-01-05 15:00:00

Nr ogłoszenia: 20031

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: 3 lata administracji i kadr, znajomość przepisów prawa pracy
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw dotyczących regulaminu organizacyjnego zarządzeń, upoważnień, legitymacji, kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, poleceń wydawanych pracownikom.
Prowadzenie spraw dotyczących podziału czynności, opisów stanowisk i wartościowania stanowisk.
Koordynacja i opracowywanie planów pracy WIW oraz planów szkoleń a następnie analiz z realizacji zadań i szkoleń
Ogłaszanie informacji o wolnych stanowiskach pracy, udział w naborze oraz dokumentowanie przeprowadzonego naboru
Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników oraz współpraca z komórką finansową i ZUS
Prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy: akt osobowych, wynagrodzeń, awansów, jubileuszy, szkoleń, dyscypliny pracy, BHP
Prowadzenie spraw socjano - bytowych pracowników, opracowanie projektów planów, koordynowanie pracy komisji ds ZFŚS
Sporządzanie sprawozdań do GUS, PEFRON, GIW, Urzędu Wojewódzkiego i Departamentu Służby Cywilnej

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

komputer 
wyjazdy służbowe

V. Wymagane dokumenty:

 
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-05 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć do: 05.01.2018
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  •  
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul.Botaniczna 14 65-306 Zielona Góra.

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Informacje dodatkowe pod nr telefonu 68/ 453 73 03
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu