ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 20028

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Pełna nazwa biura w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół ds Finansowo-Księgowych

Data udostępnienia: 2017-12-30

Ogłoszono dnia: 2017-12-30 przez A.Putych

Termin składania dokumentów: 2018-01-09 15:00:00

Nr ogłoszenia: 20028

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: średnie ekonomiczne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
Wykształcenie: średnie Znajomość programów Windows Office.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw finansowo-księgowych jednostki Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.
Realizacja prac komórki księgowości w zakresie rachunkowości i obsługi finansowej jednostek podległych.
Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi budżetu i gospodarka innymi środkami będacymi w dyspozycji inspektoratu.
Opracowywanie hormonogramu realizacji dochodów i wydatków dla Inspektoratu i Powiatowych Inspektoratów.
Dokonywanie prawidłowej realizacji dochodów i wydatków budżetowych.
Sporządzanie zbiorczych materiałów odnośnie spraw finansowych jednostek podległych.
Przygotowywanie instrukcji, pism w wymienionym wyżej zakresie.
Prowadzenie ewidencji wpływajacych faktur oraz ich terminowa realizacja.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

komputer 
wyjazdy służbowe

V. Wymagane dokumenty:

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-09 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć do: 09.01.2018
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul.Botaniczna 14 65-306 Zielona Góra.

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Informacje dodatkowe pod nr telefonu 68/ 453 73 03
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu