ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 20008

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zwierząt, higieny materiału biologicznego, identyfikacji i rejestracji zwierząt, wymogów wzajemnej zgodności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Pełna nazwa biura w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół ds Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Data udostępnienia: 2017-12-29

Ogłoszono dnia: 2017-12-29 przez A.Putych

Termin składania dokumentów: 2018-01-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: 20008

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
znajomość programów Windows Office

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie ochrony zwierząt.
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności "cross-compliance".
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością materiału biologiczego.
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie przeprowadzania kontroli weterynaryjnych w handlu i wwozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu.
Nadzór nad prowadzeniem przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.
Prowadzenie sprawozdawczości i analiz w/w zakresie.
Prowadzenie szkoleń dla Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

komputer; 
wyjazdy służbowe

V. Wymagane dokumenty:

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-12 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć do: 12.01.2018
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  •  
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul. Botaniczna 14 
65-306 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Informacje dodatkowe pod nr tel.68/ 453 73 03 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu