ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 27000

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Pełna nazwa biura w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół ds. organizacyjno - pracowniczych

Data udostępnienia: 2018-05-12

Ogłoszono dnia: 2018-05-12 przez Admin

Termin składania dokumentów: 2018-05-22 15:00:00

Nr ogłoszenia: 27000

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie mile widziane wyższe, kierunek administracja, socjologia, zarządzanie, ekonomia, z zakresu BHP
 • znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników
 • Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną i ewidencją czasu pracy, w tym: sporządzanie i kontrola list obecności, ewidencjonowanie absencji chorobowych pracowników, rozliczanie czasu pracy
 • Ustalanie uprawnień i obliczanie wymiaru oraz prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów pracowników
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie spraw z zakresu obowiązkowych badań lekarskich pracowników (medycyna pracy) i szkoleń
 • Przygotowywanie materiałów analitycznych i danych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na potrzeby urzędu
 • Organizacja i koordynacja szkoleń dla pracowników w urzędzie
 • Zatępstwo w sekretariacie podcza nieobecności pracownika

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w siedzibie urzędu związana z obsługą pracowników urzędu oraz klienta zewnętrznego (częste kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe)
- wyjazdy służbowe
- praca z komputerem
- praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi

V. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-22 15:00:00
b. Sposób:
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
c. Miejsce:
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty niekompletne, nie spełniające wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 68/ 453 73 03

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.
Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Polski,
ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Admin Data wytworzenia informacji: 2018-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M.Wójcik Data wprowadzenia do BIP 2018-05-15 10:49:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-15 10:49:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 12:08:40
Artykuł był wyświetlony: 370 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu