ˆ

Rozstrzygnięte (archiwum ze starego BIP)

Szczegóły informacji

Dostawa komór z laminarnym przepływem powietrza. Nr sprawy: ZAG/3231/PN/07/08 (17.10.2008)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2008-10-17 09:35:01 Informacja ogłoszona dnia 2008-10-17 09:42:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAG/3231/PN/07/08
Zielona Góra, 2008-11-05

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZAG/3231/PN/07/08. Nazwa zadania: DOSTAWA KOMÓR Z LAMINARNYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców:

   Lp.: 1

   Nr zadania: 1

   Nazwa wykonawcy: DONSERV Wojciech Kaca

   Adres Wykonawcy: ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa

  

   Lp.: 2

   Nr zadania: 2

   Nazwa wykonawcy: De Ville Biotechnology Agnieszka Kawałkowska

   Adres Wykonawcy: ul. Miła 14, 05-090 Raszyn-Rybie

 

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wymogi SIWZ, jedyne złożone oferty w poszczególnych zadaniach.

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-11-21.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.: 1

Nr zadania: 2

Nazwa wykonawcy: De Ville Biotechnology Agnieszka Kawałkowska

Adres Wykonawcy: ul. Miła 14, 05-090 Raszyn-Rybie

Cena oferty brutto: 55.396,54

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

Lp.: 2

Nr zadania: 1

Nazwa wykonawcy: DONSERV Wojciech Kaca

Adres Wykonawcy: ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa

Cena oferty brutto: 31.915,20 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI \"Środki ochrony prawnej\".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

dr n. wet. Tadeusz Woźniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Semeńczuk Data wytworzenia informacji: 2008-10-17 09:35:01
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2008-10-17 09:35:01
Wprowadził informację do BIP: Nitschka Paweł Data udostępnienia informacji: 2008-10-17 09:42:59
Osoba, która zmieniła informację: Nitschka Paweł Data ostatniej zmiany: 2008-12-23 13:30:09
Artykuł był wyświetlony: 1311 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze