Dostawa pożywek mikrobiologicznych. Nr... - Rozstrzygnięte (archiwum ze starego BIP) - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Rozstrzygnięte (archiwum ze starego BIP)

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Dostawa pożywek mikrobiologicznych. Nr sprawy ZAG/3231/PN/04/08 (24.07.2008)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2008-07-24 14:27:08 Informacja ogłoszona dnia 2008-07-24 14:53:32 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ są do pobrania w sekcji ZAŁĄCZNIKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 


ZAG/3231/PN/04/08

Zielona Góra, 2008-08-20

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZAG/3231/PN/04/08.

Nazwa zadania: DOSTAWA POŻYWEK MIKROBIOLOGICZNYCH

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców :

W zakresie zadania nr 1:                       „ARGENTA” Sp. z o.o. 

ul. Przelot 24

60-408 Poznań

 Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

 W załączeniu ocena oferty (druk Zp-21 oraz Zp-12)

 W zakresie zadania nr 2:                    „ARGENTA” Sp. z o.o.

ul. Przelot 24

60-408 Poznań

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

W załączeniu ocena oferty (druk Zp-21 oraz Zp-12)

W zakresie zadania nr 3: UNIEWAŻNIONE

Uzasadnienie: zgodnie z art. 93 ust. 1 Pzp. Nie złożono żadnej oferty.

Wybrany wykonawca obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-09-05.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

               1) Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. ul. Chełmska 30/34 00-725 Warszawa

               2) „EMAPOL” Sp. z o.o. ul. Budowlanych 68 80-298 Gdańsk

               3) „ARGENTA” Sp. z o.o. ul. Przelot 24 60-408 Poznań

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

W zakresie zadania nr 1

              1) „EMAPOL” Sp. z o.o. ul. Budowlanych 68 80-298 Gdańsk

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI \"Środki ochrony prawnej\". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Załączniki:

1. Zbiorcze zestawienie ofert zp-12

2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zp-21

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Semeńczuk Data wytworzenia informacji: 2008-07-24 14:27:08
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2008-07-24 14:27:08
Wprowadził informację do BIP: Nitschka Paweł Data udostępnienia informacji: 2008-07-24 14:53:32
Osoba, która zmieniła informację: Nitschka Paweł Data ostatniej zmiany: 2008-12-23 13:35:23
Artykuł był wyświetlony: 938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu